Subvencije

SOLARNI SISTEMI

SONČNI KOLEKTORJI

REFERENCE

Akcija

IR PANELI ECOSUN

600g-5
left_bottom_bottomleft
Aktualno
 
Eko sklad

 

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 37SUB-OB16

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 200 EUR na m2 svetle oziroma aperturne površine sprejemnikov sončne energije in se lahko dodeli za največ 20 m2 sprejemniko  sončne energije na posamezno stanovanje.

Priznani stroški vključujejo:
-nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije;
-nakup in vgradnjo hranilnika toplote in/ali toplotnega zbiralnika;
-vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema.

Sončni kolektorji Sikol so vpisani na seznam primerne opreme za subvencijo, zato ni potrebno dodatno pošiljanje tehničnih dokazil na Eko-sklad j.s.

 

Za dodatne informacije ali za pomoč pri izpolnjevanju vloge  nas pokličite

na 041 456 656 ali pošljite e-mail na : info@sikol.si

 
 
[Sikol] [Solarni sistemi] [Kolektorji] [Subvencije] [Kontakt]
Avtorske pravice pridržane www.sikol.si © 2009